Norma wykonawcza mebli

Norma zakładowa wykonania mebli  15.01.2020
NA PODSTAWIE POLSKICH NORM PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot normy
1.2 Postanowienia ogólne
1.3 Zakres stosowania normy zakładowej
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU
2.1 Określenia podstawowe normy
2.2 Materiały składowe mebli
2.3 Budowa szafek
a) Elementy składowe korpusów
b) Plecy
e) Fronty
f) Blaty

2.4 Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli
a) Warunki obserwacji i oceny wad
b) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot normy
Przedmiotem niniejszej normy są wymagania techniczne oraz tolerancje wymiarowe i produkcyjne mebli sprzedawanych przez firmę
SURE.Dominik Dziki , która jest producentem mebli na wymiar zwanych dalej towarem.
1.2 Postanowienia ogólne
Norma Zakładowa wiąże strony, o ile nic innego nie wynika z pisemnych umów zawartych między upoważnionymi przedstawicielami
stron. Niniejsza Norma Zakładowa jest integralną częścią każdej oferty, cennika i umowy. Przyjęcie zamówienia do realizacji stanowi
równocześnie akceptację Normy Zakładowej przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
1.3 ZAKRES STOSOWANIA NORMY ZAKŁADOWEJ
Wymagania niniejsze Normy Zakładowej powinny być stosowane przy projektowaniu, produkcji, montażu i odbiorach końcowych mebli
przez Wykonawcę jak i Zamawiającego
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE PRODUKTU
2.1 Określenia podstawowe normy
Niniejsza Norma Zakładowa stworzona została w oparciu o Polskie Normy : PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN
14749:2006
2.2 Materiały składowe mebli
•Materiały składowe użyte do produkcji mebli posiadają atest higieniczności E1 oraz wykonane są zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3
https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty
http://www.investor.pfleiderer.pl/pliki-do-pobrania
https://pl.kronospan-express.com/pl/express-services/downloads
2.3 Budowa szafek oraz warunki techniczne i tolerancje
a)Elementy składowe korpusu
1) Elementy wykonane z płyty wiórowej lub płyty MDF, wykończone laminatem, fornirem lub lakierem.
2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do
+/- 0,8mm
3) Zawiasy oraz prowadnice przykręcane są za pomocą wkrętów do drewna, wkrętów EURO, lub poprzez
dedykowane mocowania takie jak INSERTA, EXPANDO.
4) W bokach z półkami wykonywane są nawiercenia fi 5 (z dokładnością na wysokości +/- 1,5mm) do podpórek
na półki (w standardowych szafkach dolnych jedna półka, w standardowych szafkach górnych 2 półki)
wraz z nawiertami nad oraz pod półkami w odstępie 64mm służące do regulacji jej wysokości.
6) Krawędzie widoczne okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,8mm do
2mm za pomocą kleju.
7) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
8) Bok skręcany jest z wieńcem dolnym i górnym za pomocą kołków drewnianych oraz konfirmatów z tolerancją
maksymalnego odchylenia +/- 1mm. W przypadku gdy bok szafki pozostaje widoczny stosuje się klejone
połączenie na kołki drewniane
9) Przesunięcia między bokiem a wieńcem dolnym i górnym są w granicach +/- 1mm na długości, szerokości,
wysokości i głębokości.
10) Wycięcia wewnętrzne wykonywane ręcznie z powodów braku zastosowania piły podcinającej mogą mieć
odpryski laminatu +/- 3mm
11) Tolerancja wycięć ręcznych w bokach (np. na zaślepki, rury itp.) wynosi +/-3mm na długości, szerokości,
głębokości, liniowości i kąta.
12) Półka zamontowana jest do boku mebla za pomocą kołka podporowego fi5 z tolerancją
maksymalnego odchylenia +/- 1,8mm na wysokości, szerokości i głębokości.
13) Połka jest na głębokości mniejsza od boku od 5mm do 50mm.
14) Wymiary elementów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubość długość szerokość przekątna wichrowatość
+/- 0,5 mm +/- 1,5mm +/- 1,5mm +/- 1,5mm +/- 2mm na 1mb
b) Plecy
1) Tylna płyta może być wykonana płyty HDF 3-4mm, płyty laminowanej lub płyty mdf.
2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do 0,8
mm
4) Tylną płytę montuje się za pomocą wkrętów
5) Wymiary tylnej powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubość długość szerokość przekątna wichrowatość
+/- 0,5 mm +/- 2mm +/- 2mm +/- 2mm +/- 3mm na 1mb
c) Fronty
1) Fronty meblowe wykonane z płyty laminowanej , płyty mdf lakierowanej, drewna, forniru szkła i aluminium.
2) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do
+/- 0,5mm
3) Zawiasy przykręcane są do frontów za pomocą wkrętów do drewna, wkrętów EURO, lub poprzez dedykowane
mocowania takie jak INSERTA, EXPANDO.
4) We frontach z uchwytem wykonywane są otwory pod uchwyt w odległościach zależnych od rodzaju
uchwytu z dokładnością na wysokości i szerokości +/- 1mm
5) Krawędzie okleinowane są obrzeżem PCV, ABS, HPL lub melaminą w grubościach od 0,8mm do 2mm za
pomocą kleju.
6) Spoina klejowa ma grubość +/- 0,2mm i jest lekko widoczna.
7) Fronty wykonywane są z wysokości i szerokości od 2mm do 6mm mniejsze od korpusu szafki.
8) We frontach witrynowych szkło montowane jest w zależności od typu frontu na silikon, listwy lub
specjalne zaczepy do szyb.
9) Tolerancja wycięć pod szkło we frontach witrynowych na szerokości, wysokości i przekątnej wynosi +/-
2mm
10) Wymiar frontów powinien mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia
Nazwa tolerowanej wartości Tolerancja
długość szerokość grubość
Wymiary gabarytowe frontów ± 1 mm ± 1 mm ± 0,5 mm
Odchylenia do prostolijności 2,5 mm / 1 mb 2,5 mm / 1 mb x
Wichrowatość 2,5 mm / 1 mb 2,5 mm / 1 mb x
Kąt narożnika ± 2° ± 2° x
Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny wynoszą +/- 2,5mm do wysokości 900mm, od wysokości 901mm do 2700mm firma nie
gwarantuje stabilności produktów bez zastosowania specjalnych elementów napinających.
d) Blatów
1) Blaty mogą być wykonane z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL, kompozytu, płyty laminowanej
dwustronnie, kwarcytu, kamienia lub konglomeratu.
2) Grubość blatu jest określana indywidualnie ze względu na różne materiały.
3) Podczas procesu cięcia blatów na odpowiednie wymiary powstaje rzaz po pile podcinającej (piła podcinająca
jest szersza od piły głównej) o szerokości +/- 0,3mm, który po złączeniu z bokiem, zaślepką lub drugim blatem jest
lekko widoczny.
4) Podczas procesu cięcia lub okleinowania na krawędziach dopuszcza się niewielkie odpryski z tolerancją do +/-
1mm
5) Blaty z płyty wiórowej i drewnianej montuje się do mebli za pomocą wkrętów których długość jest dobierana do
grubości blatu, w przypadku blatów kamiennych oraz z tworzywa przy użyciu silikonu lub kleju montażowego.
6) Wymiary blatów powinny mieścić się w przedstawionych poniżej granicach odchylenia
Dopuszczalne graniczne odchylenia dla ścisłych wymiarów
grubość długość szerokość przekątna wichrowatość
+/- 0,5 mm +/- 2mm +/- 2mm +/- 2mm +/- 2mm na 1mb
2.4 Dopuszczalne wady powierzchni i elementów widocznych mebli.
a) Warunki obserwacji i oceny wad
1) Meble należy oglądać przy rozproszonym świetle dziennym lub równoważnym. Obserwator powinien
znajdować się w odległości 1m od mebli, obserwując je prostopadle nieuzbrojonym okiem.
b) Tabela dopuszczalnych i niedopuszczalnych wad zgodna z warunkami obserwacji i oceny wad :
Rodzaj wady
widoczne podczas obserwacji z
odległości większej niż 1m
widoczne podczas obserwacji z
odległości mniejszej niż 1m
drobne wady punktowe , uszkodzenia i wtrącenia ciał obcych do 2mm
średnicy
niedopuszczalne dopuszczalne
zarysowania oraz drobne uszkodzenia nie przekraczające 3mm niedopuszczalne dopuszczalne
wady liniowe krawędzi do 2mm na 1mb dopuszczalne dopuszczalne
wady liniowe krawędzi przekraczające 2mm na 1mb niedopuszczalne niedopuszczalne
plamy, smugi oraz wszelkie niedoskonałości powierzchni mebli niedopuszczalne dopuszczalne
zamaskowanie drobnych niedoskonałości powierzchni, krawędzi,
drobnych uszkodzeń, pęknięć i zarysowań poprzez zamalowanie wady
specjalistycznym korektorem lub woskiem do mebli
niedopuszczalne dopuszczalne
odchylenia wymiarów mieszczące się w granicach opisu i tabelach
punktu 2.3
dopuszczalne dopuszczalne
odchylenia wymiarów nie mieszczące się w granicach opisu i tabelach
punktu 2.3 podpunkt
niedopuszczalne niedopuszczalne